TEN Producties is een professioneel jeugdtheatergezelschap dat voorstellingen maakt voor jongeren en (jong)volwassenen. Wij brengen taboes onder de aandacht en doorbreken gangbare denkpatronen. Zo wordt de drempel verlaagd om thema’s als discriminatie, geaardheid en ziekte bespreekbaar te maken. Met onze voorstellingen houden wij de toeschouwer een spiegel voor, over gedrag en thema’s die ons verbinden. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid, en wat doe je daarmee?

We creëren bewustzijn door in gesprek te gaan met ons publiek. Hier zoeken we samen naar antwoorden op vragen over identiteit, menselijk gedrag, en de maatschappij. Door middel van (auto)biografische, taboedoorbrekende voorstellingen brengen wij het gesprek op gang, om de toeschouwer inzicht te geven in hun eigen gedrag.

ONZE VOORSTELLINGEN