Werken aan een veilig LHBT-klimaat

Logo Movisie

Hoe ondersteun je jongeren op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit? De afgelopen jaren zijn tal van initiatieven genomen en projecten uitgevoerd om acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te vergroten. Voorbeelden zijn theaterstukken en films op school, spelletjes in verzorgingstehuizen en dialoogbijeenkomsten in buurthuizen. Wat werkt, in het verbeteren van de acceptatie van LHTB’s onder leeftijdgenoten, hoe ga je het gesprek hierover over aan?

De jongeren die lesbische, homo-, bi- of transgender (LHBT) gevoelens hebben, staan daarnaast voor extra uitdagingen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Ook al lijkt het algemeen geaccepteerd,  ‘homo’ is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. Dit maakt LHBT-jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoordgedrag. De rol van de omgeving is cruciaal. In de praktijk blijkt dat LHBT jongeren het lastig vinden het probleem te bespreken. Hierdoor blijft de vraag van jongeren onzichtbaar en wordt het nauwelijks besproken terwijl hier wel behoefte aan is. Hoe kan je als professional jongeren ondersteunen bij hun twijfels, het onderwerp bespreekbaar maken en hun weerbaarheid vergroten?  

Deze workshop biedt handvaten om aan de slag te gaan met acceptatie van LHBT jongeren. En LHBT jongeren zelf te ondersteunen en weerbaar te maken.