Thema’s bespreekbaar maken bij jongeren met diverse achtergronden

Door Martijn Straathof – directeur TEN Producties &
Gastspreker

Logo TEN Producties

Hoe word je een goede of nog prettigere gesprekspartner voor jongeren? Het gaat niet alleen om wat jíj meebrengt naar je eigen groep jongeren, maar zeker ook om wat een jongere meebrengt. De achtergrond van de jongeren kan zo anders zijn dat wat je gewend bent, dat je manier van handelen en gespreksvoering beïnvloed wordt. 

Soms zijn er gevoeligheden binnen bepaalde culturele groepen, religieuze omgevingen, etc. Die gevoeligheden beïnvloeden de jongere die in aanraking komt met thema’s die nu spelen in hun leven. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde thema’s niet besproken kunnen worden thuis, of dat die thema’s op school worden geschuwd.

Wat kunnen we als professionals daar in doen? Hoe kun je voorlichting, preventie en andere vormen van interventie dan aanpakken? Het doel van deze workshop is om in een interactieve vorm antwoorden te vinden op deze vragen.