De online beleefwereld van jongeren

Logo Bureau Jeugd en Media

Jongeren leven tegenwoordig vanzelfsprekend in twee werelden. De online en de offline wereld. Er gebeurt veel buiten het gezichtsveld van professionals en opvoeders. Mediagebruik neemt risico’s met zich mee, waar jongeren zich niet altijd bewust van zijn. Maar wat beleven jongeren dan online, en wat hebben ze daarin van ons nodig? Als professional zal je je letterlijk en figuurlijk in hun belevingswereld móeten verplaatsen. Alleen dan kun je er voor hen zijn als het nodig is. Dit kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld voorlichten, ondersteunen, begeleiden, beschermen of aanpakken.

Opbouw

  • Wat doen jongeren online en waarom doen ze wat ze doen?
  • Rol van sociale media in ontwikkeling van jongeren
  • Risicovol en grensoverschrijdend gedrag
  • Online groepsdynamiek en online weerbaarheid
  • Online risico’s, slachtoffer en daderschap
  • Juridisch kader
  • Wat moeten jongeren leren?
  • Wat betekent dit voor professionals die met jongeren werken?