TEN STRIJDE

Bij TEN is het randprogramma een belangrijk onderdeel van het voorstellingbezoek. Daarom ontwikkelen we bij iedere voorstelling educatiemateriaal dat de beleving van de voorstelling voor bezoekers versterkt en de kijker uitnodigt verbanden te leggen tussen de inhoud van de voorstelling en hun eigen leven.

Ons randprogramma begint als expositie in de foyer van de schouwburg en is ontwikkelt samen met jongeren. Hierin krijgen hun verhaal een plek en bieden context voor de bezoekers van de voorstelling. Na de voorstelling volgt er direct een nagesprek met de acteurs in de zaal. Daar is ruimte voor het stellen van vragen en het delen van verhalen. Op school zal een theaterdocent met de klas beziggaan om te onderzoeken wat ons publiek wil doen met het onderwerp van de voorstelling. Deze resultaten worden vervolgens weer onderdeel van de expositie voor volgende bezoekers!

Het theater heeft als kwaliteit om dringender binnen te komen. Het is een onuitgesproken afspraak dat, wat op de toneelvloer te zien is, op dat moment echt is. Het effect van de theatersetting is dat het indrukwekkend is voor degene die dat nooit meemaken. Dit maakt dat de ervaring beklijft.

Jongeren leren zich door onze voorstellingen te verplaatsen in een andere rol, zich met een ander te identificeren en/of om het gedrag van anderen te voorspellen. Door theater komen jongeren in aanraking met taal die vaak anders is dan de taal in hun omgeving.

Inclusiviteit is voor ons een vanzelfsprekende pijler. Onze doelgroep is namelijk een doorsnede van een inclusieve maatschappij. Deze diverse doelgroep herkent zich in onze voorstellingen. Wij borgen dat door te werken met een inclusieve cast en crew. Acteurs met verschillende culturele achtergronden, geaardheden en huidskleuren. Daarnaast zijn onze producties grotendeels autobiografisch: eigen ervaringen van acteurs, regisseur en/of schrijver vormen de input voor het script. Dit resulteert in sterkere invoelbaarheid bij zowel speler als kijker.


@