TEN GRONDSLAG

CONTACT
06 – 20 77 91 55

info@tenproducties.nl
Bezoekadres: Grote Voort 10, 8041 AM Zwolle
Postadres: Kortenaerstraat 14, 8023 TX Zwolle

TEN Producties is een professioneel theatergezelschap en is in 2015 opgericht. Onder leiding van artistiek directeur Corien Feikens maken wij producties voor jongeren en jong-volwassenen. Eerder maakten we in 2015 de succesvolle voorstelling Boys don’t cry over geaardheid, vriendschap en kanker. In 2017 de voorstelling Teun over depressie en seksuele grenzen. In 2018 de muziektheatervoorstelling Uit de Maat over genderrollen en identiteit en in 2019 de voorstelling No Joke over racisme en stigmatisering. In 2021 maakten we I Am Hope over de toenemde druk die komt kijken bij de klimaatverandering en in 2022 Fakking Triest! over eenzaamheid en depressie onder jongeren. Momenteel werken we aan de voorstelling We Are Here over queer-empowerment. 

In onze voorstellingen vertellen wij verhalen over maatschappelijk actuele onderwerpen die schuren, die je liever wilt vermijden. Wij voelen de noodzaak om de menselijke kant achter deze onderwerpen te laten zien. We houden ons publiek een spiegel voor en gaan met elkaar in gesprek. We bewerkstelligen hiermee nieuwe perspectieven bij ons publiek en proberen vastgeroeste gedachtengangen te doorbreken. We werken op deze manier aan meer gelijkheid tussen mensen, meer solidariteit, een beter begrip voor elkaar en onze planeet.

Wij leggen de complexiteit van een (sociaal) systeem bloot. Hierin spelen we continu met verwachtingen en vooroordelen. In Boys don’t cry belichtten we het systeem van een vriendschap tussen twee jongens waarin de kijker volledig meegroeit met de personages, tot dat één van de twee homoseksueel blijkt te zijn. En het publiek bij zichzelf te rade moet gaan of dit invloed heeft op hun beeld. In Teun schetsen we de verwachting dat het vrouwelijke personage het slachtoffer is van sexting, tot het beeld kantelt, de jongen slachtoffer blijkt. We laten een systeem zien van wat jarenlange wrok bij het personage tot gevolg heeft. In Uit de Maat spelen we met verwachtingen rondom genderrollen en het doorbreken van een systeem van kansenongelijkheid. In No Joke framen de personages elkaar continu, waarmee het systeem van stigmatisering volledig in de hand wordt gewerkt. Elke voorstelling kent een gedachtenoefening: wij introduceren een dilemma, belichten de verschillende kanten, maar bieden nooit een eenvoudige oplossing. Dit is aan de kijker zelf.

Een systeem blootleggen begint bij het systeem begrijpen. De maker moet zich volledig inbedden in de systemen die werken in en rondom een thema. Door onze samenwerkingen met de jongeren, de scholen en maatschappelijke organisaties brengen we trends in kaart, die een mogelijke richting geven voor (toekomstige) thema’s. In de research periode gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen die alle kanten van zo’n systeem belichten; jongeren, professionals, docenten. Dit vormt input voor de theatertekst. Deze wordt in samenspraak met de regisseur, artistiek leider en dramaturg ontwikkeld om de pro’s en contra’s te vergaren en af te wegen. Dit proces loopt vanaf de conceptvorming tot aan het definitieve script.
De acteurs die wij casten verhouden zich persoonlijk tot het onderwerp en zijn professioneel geschoold. Daarnaast zijn onze acteurs jong waardoor hun eigen ervaringen makkelijker te vertalen zijn naar het publiek. Zij krijgen tijdens het kijken naar de voorstelling het gevoel van waarheidsgetrouwe verhalen, waardoor zij zich vertrouwd voelen hun verhaal te vertellen.

Onze voorstellingen zijn het hele theaterseizoen door te boeken!

Met onze voorstellingen houden wij de toeschouwer een spiegel voor, over onderwerpen die ons verbinden. Waar ligt jouw verantwoordelijkheid en wat doe je daarmee? We creëren bewustzijn door te reflecteren met ons publiek, zonder vingerwijzing. Door middel van (auto)biografische, taboedoorbrekende voorstellingen brengen wij het gesprek op gang.

TEN maakt voorstellingen die bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit van jongeren uit alle lagen van de samenleving. Wij geven ze zelfvertrouwen over wie ze nu al zijn en wie ze worden als ruimdenkende burgers, die in staat zijn om met uitdagende thema’s en diverse meningen en waarheden om te gaan. Zo vergroten en versterken we de empathie in de samenleving.

Wij maken doelgroep-specifiek theater; voor jongeren vanaf 12 jaar; zij zijn het die (h)erkend worden. We bieden ons volwassen publiek een handvat om met deze (h)erkenning om te gaan.
Met onze producties geven wij extra aandacht aan de doelgroep VMBO en MBO. Zij zijn ons uitgangspunt van waaruit wij werken. Wij merken dat deze doelgroep een bepaald stigma draagt in onze sector en maatschappij. Maar de eerlijkheid die deze jongeren meebrengen en de manier waarop ze ons uitdagen maakt hen voor ons een mooie groep om voor te werken.
Voorstellingen van TEN zijn actueel, raken aan het turbulente leven van jongeren en beginnen vanuit een noodzaak of urgentie om onderwerpen bespreekbaar te maken en te verdiepen.

Wij realiseren hoogwaardige artistieke kwaliteit en beleving. Al onze voorstellingen krijgen de maatschappelijke context mee in de vorm van een nagesprek na afloop van de voorstelling en randprogrammering voor de scholen en theaters.
Zowel jongeren als volwassenen spreken de acteurs na afloop geregeld aan, om te vertellen dat ze emotioneel geraakt zijn, of zich begrepen voelen. Deze reacties betekenen veel voor ons. Realisatie van onze missie!

In de kern streven wij producties na die een zo groot mogelijke diversiteit aan mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staan. Waarin professionele kwaliteit voorop staat en de impact voelbaar is.

TEAM

Corien Feikens
Artistiek directeur

Lourens van den Akker
Zakelijk directeur

Robbin Breuer
Bedrijfsvoering en productie

CAST & CREATIVES

Nita Kersten
Regisseur Fakking Triest!

Maxine Palit de Jongh
Tekstschrijver Fakking Triest!

Sebastiaan de Bie
Acteur Fakking Triest!

Susannah el Mecky
Acteur Fakking Triest!

Ziggy Knel
Acteur Fakking Triest!

Floor Cremers
Dramaturg Fakking Triest! I Am Hope
& We Are Here

David Fikkert
Scenograaf Fakking Triest!

Christopher van der Meer
Componist Fakking Triest!

Vita Coenen
Scenograaf Fakking Triest!

Sophie Claassen
Productie Fakking Triest!

Abdel Daoudi
Regisseur No Joke
& I Am Hope

Boris Saran
Regisseur Teun

Koen Verheijden
Regisseur We Are Here

Ezra Koppejan
Acteur We Are Here

Mher Brutyan
Acteur We Are Here

Mats Hoogland
Acteur We Are Here

Kevin Pieterse
Scenograaf We Are Here

Mees Vervuurt
Componist We Are Here

Annelinde Bruijs
Regisseur Uit De Maat

Vasilis Apostolatos
Vormgeving No Joke
& I Am Hope

Kevin Klein
Acteur No Joke

Scott Beekhuizen
Acteur No Joke

Adina Macpherson
Actrice No Joke

Renee de Graaff
Actrice I Am Hope

Sjef van Schie
Acteur I Am Hope

Boudewijn Koops
Acteur Teun
& Boys don’t cry

Jules van Rijn
Acteur Boys don’t cry

Daan Windhorst
Tekstschrijver I Am Hope

Jatou Sumbunu
Actrice I Am Hope

Giulia Reiss
Acteur I Am Hope

Sophie Cohlen
Regie-assistent
I Am Hope

Bas Willekes
Lichttechnicus bij TEN
& tourmanager bij I Am Hope

Justinus Benstein
Geluidstechnicus bij TEN

Aafke van der Leij
Productie We Are Here

Ingeborg Slaats
Lichtontwerper We Are Here

Marlijn van der Veen
Acteur I Am Hope


@