Al onze voorstellingen gaan samen met een educatief lespakket. We bieden ook maatwerk op het gebied van educatie, bijvoorbeeld in de vorm van werkgroepen of ouderavonden.

Jongeren leren zich door onze voorstellingen te verplaatsen in een andere rol, zich met een ander te identificeren en/of om het gedrag van anderen te voorspellen. Door theater komen jongeren in aanraking met taal die vaak anders is dan de taal in hun omgeving.

In het theater krijgen jongeren de kans hun morele beslissingen te oefenen. Door ze concrete situaties voor te leggen waarin morele beslissingen een rol spelen en het gedrag van de personages hieraan te koppelen, krijgen jongeren beter inzicht in deze situaties. Onze lessen gaan over diverse thema’s uit de voorstelling. Door middel van verschillende werkvormen kunnen de docenten aan de slag in de klas.

We merken ook dat we steeds vaker de vraag krijgen om samen met de klas of groep bepaalde thema’s te bespreken in kleinere werkgroepen, daarbij is bijvoorbeeld een rol voor ons als gespreksleider weggelegd. Doordat we veel samenwerken met deskundige partijen kunnen we verschillende werkvormen toepassen waarin we samen met de leerlingen of studenten in gesprek kunnen. Al onze medewerkers hebben een achtergrond in het onderwijs en weten hoe ze om moeten gaan met jongeren.

Naast school en de leerling zelf, spelen de ouders een belangrijke rol. Zo spelen we onze voorstellingen ook tijdens ouderavonden, om daarna in gesprek te gaan met de ouders.