Al onze voorstellingen behandelen actuele maatschappelijke thema’s die spelen in het turbulente leven van ons jonge publiek. Na de voorstelling vindt er altijd een nagesprek plaats, zodat de jonge toeschouwers in gesprek kunnen gaan met de acteurs over de onderwerpen die aan bod kwamen in de voorstelling. Ze reflecteren daarbij op hun eigen handelen en denkwijze.

Op basis van de thema’s in de voorstelling hebben we een lesbrief samengesteld. Hiermee kan de docent in de klas voorafgaand aan de voorstelling de leerlingen voorbereiden op het voorstellingsbezoek en kennis maken met de thema’s van de voorstelling. In deze lesbrief staat ook een nales zodat de docent op school verder kan met het bespreekbaar maken van bepaalde onderwerpen.

Oplossing op maat
Soms is een nagesprek niet genoeg, of vermoed je dat het lesmateriaal niet op de juiste manier ingezet kan worden in de klas. Dan is het altijd mogelijk om samen met ons te kijken naar andere oplossingen. We spelen regelmatig een voorstelling waarbij er na het nagesprek nog een bespreking in kleinere groepen plaatsvindt onder leiding van een bevoegde theaterdocent, of meerdere theaterdocenten.

Niveaudifferentiatie
Onze voorstellingen zijn geschikt voor alle onderwijs niveau’s. In het persoonlijke contact dat wij hebben met een opdrachtgever voor het spelen van een voorstelling en/of uitvoeren van onze educatieve activiteiten stellen wij samen het niveau van de doelgroep vast. Hier houden wij rekening mee bij het leveren van onze diensten.

De leeftijdsaanduiding bij de voorstellingen geeft aan voor welke leerjaren een voorstelling geschikt is.

Studiebelasting
De duur van onze voorstellingen en de eventuele nagesprekken vindt u onder het kopje algemene info bij elke voorstelling. De duur van de lesbrief omvat 2 lesuren. Een lesuur voor de voorstelling en een lesuur na de voorstelling.