Al onze voorstellingen behandelen actuele maatschappelijke thema’s. Na de voorstelling vindt een nagesprek plaats, zodat de jonge toeschouwers in gesprek kunnen gaan met de acteurs over de onderwerpen die besproken zijn. Ze reflecteren daarbij op hun eigen handelen en denkwijze.

Op basis van de thema’s in de voorstelling hebben we lesmateriaal samengesteld. Hiermee kan de docent in de klas verder met het bespreekbaar maken van bepaalde onderwerpen. Dit lesmateriaal is toegespitst op het vak Burgerschap bij de voorstelling No Joke. De lesbrief is te downloaden op de pagina van de voorstelling.

Oplossing op maat
Soms is een nagesprek niet genoeg, of vermoed je dat het lesmateriaal niet op de juiste manier ingezet kan worden in de klas. Dan is het altijd mogelijk om samen met ons te kijken naar andere oplossingen. We spelen regelmatig een voorstelling waarbij er na het nagesprek nog een bespreking in kleinere groepen plaatsvindt onder leiding van een bevoegde theaterdocent, of meerdere theaterdocenten. Dit kan ook in plaats van een nagesprek.

Niveaudifferentiatie
Onze voorstellingen zijn geschikt voor alle onderwijs niveau’s. In het persoonlijke contact dat wij hebben met een opdrachtgever voor het spelen van een voorstelling en/of uitvoeren van onze educatieve activiteiten stellen wij samen het niveau van de doelgroep vast. Hier houden wij rekening mee bij het leveren van onze diensten.

De leeftijdsaanduiding bij de voorstellingen geeft aan voor welke leerjaren een voorstelling geschikt is.

Studiebelasting
De duur van onze voorstellingen en de eventuele nagesprekken vindt u onder het kopje algemene info bij elke voorstelling. De duur van de, eventueel door uzelf uit te voeren, lesactiviteiten is afhankelijk van de gekozen werkvorm. De duur van de mogelijk voorkomende door ons uitgevoerde nevenactiviteiten zal in de offerte worden opgenomen.