Home / Educatie

Educatie

Als onze voorstellingen gaan gepaard met een educatief lespakket.

Jongeren leren door onze voorstellingen zich te verplaatsen in een andere rol, zich met een ander te identificeren of om het gedrag van anderen te voorspellen.

Door theater komen jongeren in aanraking met taal die vaak anders is dan de taal in hun omgeving. Een goede taalontwikkeling is van belang om de verhalen in het theater beter te begrijpen, maar ook om zelf theater te maken en tekst te kunnen gebruiken.

In het theater krijgen jongeren de kans om hun morele beslissingen te oefenen. Door ze concrete situaties voor te leggen waarin morele beslissingen een rol spelen en het gedrag van de personages hieraan te koppelen, krijgen jongeren beter inzicht in deze situaties.

Onze lessen gaan over diverse thema’s uit de voorstelling. Middels verschillende werkvormen kunnen de docenten aan de slag in de klas.

Top